کافه سرآشپز کرج

تا اطلاع ثانوی از پذیرایی حضوری معذوریم ، 

سرویس دهی به صورت بیرون بر انجام پذیر می باشد

www.sarashpazkaraj.com

تلفن سفارش ها : 02632733360 ، 02632733361 ، 02632733362 

 
5/5